Strona główna / O nas

O nas

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia "Pro - Futuro2" jest Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "Pro - Futuro 2", który rozpoczął 15 rok swojej działalności na terenie województwa podkarpackiego. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego : EN.I.4330.2.2013.MB.
Szkolimy rocznie około 5000 nauczycieli na kursach kwalifikacyjnych, instruktorskich, doskonalących i warsztatach.
Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i kadry oświatowej zgodnie z potrzebami oświatowymi i europejskimi standardami.
Szkolenia są prowadzone przez najlepszych edukatorów, trenerów, doświadczona kadrę, z wieloletnią praktyką edukacyjną, nie tylko z terenu Podkarpacia, ale również z Krakowa, Warszawy, Katowic, Lublina.
Szkolenia mogą być realizowane na terenie każdej szkoły lub placówki, a także na życzenie w Arłamowie, Iwoniczu Zdroju, Myczkowcach, Czarnej oraz hotelu Splendor k/Rzeszowa.
Staramy się utrzymywać wysoki poziom naszych szkoleń, na których prezentujemy najnowszą wiedzę metodyczną oraz m. in. zagadnienia związane z wprowadzoną reformą 2009 r. Ambicją naszą jest aby uczestnicy tych szkoleń czuli się podczas nich komfortowo, byli z nich zadowoleni, a przede wszystkim aby wynieśli z nich dla siebie korzyści sprawdzające się w ich pracy i zawodowej karierze.

Placówka oferuje również szkolenia dla rodziców w szkołach i przedszkolach oraz przygotowała ofertę szkolenia uczniów.

Oferujemy około 257 form doskonalenia, w tym m. in. z zakresu:

 • organizacji i zarządzania oświatą,
 • ewaluacji pracy szkoły,
 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • aktywizujących metod nauczania,
 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • przedmiotów ogólnokształcących,
 • bibliotekoznawstwa,
 • tańca ludowego, nowoczesnego i towarzyskiego,
 • technologii informacyjnej,
 • edukacji przedszkolnej,
 • wychowania fizycznego.

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia.
Osoby prowadzące Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Pro - Futuro 2"
mgr inż. Jadwiga Banaś - Chłopecka

Kadra zarządzająca:

Jadwiga Banaś - Chłopecka - mgr inż. elektryk (Wyższa Szkoła Inżynierska, Politechnika Rzeszowska) nauczyciel przedmiotów elektryczno - elektronicznych, II stopień specjalizacji zawodowej, nauczyciel dyplomowany, 18 lat pracy na stanowisku metodyka przedmiotów zawodowych w Podkarpackim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie. Jest edukatorem Nowej Szkoły i szkolnictwa zawodowego oraz ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Ukończyła:
 • 1) Studia Podyplomowe "Mierzenie Jakości Pracy Szkoły, Ewaluacji i Pomiaru Dydaktycznego"
 • 2) Podyplomowe Studia Kształtowania Umiejętności Skutecznego Nauczania
 • 3) Kurs edukatorski "Nowa Szkoła" i kurs edukatorski "Nowa Szkoła Zawodowa"
 • 4) Kurs kwalifikacyjny "Organizacji i zarządzania oświatą"
 • 5) Program TERM w zakresie doskonalenia zarządzania oświaty.
Autorka projektów wielu szkoleń i grantów. Wykładowca na kursach pedagogicznych oraz studiach podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.
Dyrektor niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Pro - Futuro 2" w Rzeszowie.